Slovník pojmov


Vymývacia doba

Vymývacia doba predstavuje časové obdobie od posledného podania dávky do začiatku súťaže (súťažné testovacie obdobie začína o 23:59 deň pred súťažou, pokiaľ pre daný šport neschválila WADA iné obdobie), na ktorej sa má športovec zúčastniť.