Slovník pojmov


Cesta podania lieku

Cestu podania môžeme zjednodušene definovať ako spôsob podania lieku pacientovi (napr. lokálne podanie lieku na kožu).