Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


CAS

CAS (The Court of Arbitration for Sport): Športový arbitrážny súd

Cielené testovanie

Cielené testovanie (Target testing): Výber špecifických športovcov na testovanie, založené na kritériách uvedených v Medzinárodnej norme pre testovanie a vyšetrovanie.