Aktuality

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, ako národná antidopingová organizácia, v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom WADA, Medzinárodným dohovorom proti dopingu v športe UNESCO a Dohovorom proti dopingu Rady Európy, zverejňuje Zoznam zakázaných látok a metód.

Pre rok 2024 vydala Svetová antidopingová organizácia (WADA) nový Zoznam zakázaných látok a metód, ktorý nadobudol platnosť od 1. januára 2024. Zmeny v porovnaní so Zoznamom zakázaných látok a metód 2023 nájdete tu.