Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Kódex

Kódex (Code): Svetový antidopingový kódex.

Kolektívny šport

Kolektívny šport (Team Sport): Šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže.

Kontaminovaný produkt

Kontaminovaný produkt (Contamintated Product): Produkt, ktorý obsahuje zakázanú látku, ktorá nie je zverejnená na označení produktu alebo v informácii dostupnej v internetových vyhľadávačoch.