Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Falšovanie

Falšovanie (Tampering): Úprava nepatričným spôsobom alebo za účelom nepatričného použitia, nepatričné zasahovanie; bránenie, klamanie alebo účasť na akomkoľvek podvodnom konaní za účelom zmeny výsledkov alebo na bránení priebehu procesov primeraným spôsobom.

Finančné dôsledky

Finančné dôsledky (Financial Consequences): Pozri vyššie: Dôsledky porušenia antidopingového pravidla.