Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Bez významného zavinenia alebo nedbalosti

Bez významného zavinenia alebo nedbalosti (No Significant Fault or Negligence): Preukázanie športovca alebo inej osoby, že jeho alebo jej zavinenie alebo nedbalosť neboli závažné vo vzťahu k porušeniu antidopingového pravidla z pohľadu celkových okolností a pri zvážení kritérií pre konanie bez zavinenia alebo nedbalosti. S výnimkou prípadu mladistvého, pri akomkoľvek porušení článku 2.1, musí športovec taktiež preukázať, ako sa zakázaná látka dostala do jeho tela. [Poznámka k definícii termínu Bez významného zavinenia alebo nedbalosti : v prípade kanabinoidov môže športovec preukázať konanie bez významného zavinenia alebo nedbalosti jasným demonštrovaním, že kontext použitia sa netýkal športového výkonu.]

Bez zavinenia alebo nedbalosti

Bez zavinenia alebo nedbalosti (No Fault or Negligence): Preukázanie športovca, že nevedel alebo nepredpokladal, prípadne nemohol primerane vedieť alebo predpokladať, a to aj pri zachovaní najvyššej opatrnosti, že použil alebo mu bola podaná zakázaná látka alebo zakázaná metóda alebo inak porušil antidopingové pravidlo. S výnimkou prípadu mladistvého, pri akomkoľvek porušení článku 2.1 musí športovec taktiež preukázať, ako sa zakázaná látka dostala do jeho tela.

Biologický pas športovca

Biologický pas športovca (Athlete Biological Passport): Program a metódy zberu a zhromažďovania údajov, ako sú popísané v Medzinárodnej norme pre testovanie a vyšetrovanie a Medzinárodnej norme pre laboratóriá.