Táto databáza Vám umožňuje skontrolovať každý liek registrovaný v Slovenskej republike podľa aktuálneho zoznamu zakázaných látok.